ВИДЕО: О укусима се не дискутује. Вандомски трг – Париз