Час руског језика 3

Wikipedia/PublicDomain

Дошли сте у Москву и ваш следећи корак је обликазак града. За то путешествије одмах ће вам затребати и нека врста градског превоза, те је управо то и тема нашег данашњег часа.
Што се тиче граматике, научићемо како се гради садашње време у руском језику.

get link Почећемо са лексиком:

аутобус – автобус
такси – такси
трамвај – трамвай
тролејбус – троллейбус
воз – поезд
метро – метро
дневна карта за превоз  – билет
месечна карта за превоз  – месячый проездной билет
групна карта – групповой билет
контрола у аутобусу, тролејбусу или трамвају – конроль
купе – купе
бифе – буфет
гардероба – камера хранения
железничка пруга – железная дорога
информације – справочное бюро
колосек – путь
кондуктер у возу – проводник
кофер – чемодан
непушачи – некурящие
пушачи – курящие
носач – носильщик
перон – платформа, перон
ред вожње – расписание поездов
спаваћа кола – спальный вагон
тоалет – туалет
чекаоница – зал ожидания
шалтер – окошко
вагон – вагон
аутобуска станица – остановка
железничка станица – вокзал
регистрација – регистрация
полиција – полиция
документа – документы
Воз – Поезд 

Хтео/Хтела бих да купим карту до… –  Я хотел / хотела бы купить билет в…
Када полази следећи воз за…? – Когда отправляется следующий поезд на…?
Када долази воз из…? – Когда прибывает поезд из…?
Да ли је то воз до…? – Это поезд на…?
Где могу да видим ред вожње? – Где можно посмотреть расписание?
Где је благајна? – Где находится касса?
Желео бих да резервишем карте до Москве. – Я бы хотел заказать билет до Москвы.
Колико кошта повратна карта до Москве? – Сколько стоит билет туда и обратно до Москвы?
Колико кошта дечија карта? – Сколько стоит детский билет?
Где треба да преседам? – Где мне надо делать пересадку?
Желео бих карте у спаваћим колима. – Мне нужны билеты в спальном вагоне.
Са ког перона полази воз за…? – С какой перона отправляется поезд на…?

Има ли једно слободно место? – Есть ли здесь одно свободное место?
Да, ово место је слободно. – Да, это место свободно.
Како се зове ова станица? – Как называется эта станция?
Колико каснимо? – На сколько мы опаздываем?
Када стижемо у…? – Когда мы прибудем в…?
Где се налази вагон-ресторан? – Где находится вагонресторан?
Стаје ли воз у…? – Останавливается ли поезд в…?

Метро – Метро

Врсте карата за метро – Виды билетов на метро:

Карта која важи за све врсте градског саобраћаја – единый билет
Он може бити са лимитом (С лимитом поездок) и може важити за једну вожњу (1 поездка), за две вожње (2 поездки) или колико вам је већ потребно. (20 поездок, 40 поездок, 60 поездок)
Или без лимита (Без лимита поездок) и важити за један дан (одни сутки), три дана (трое суток), седам дана (семь суток), 30 дана (30 дней), 90 дана (90 дней) и 365 дана (365 дней).

Карта за вожњу од 90 минута – билет „90 минут“
Он такође важи за све врсте градског саобраћаја, али само у трајању од 90 минута. На овој карти можете исто тако уплатити 1, 2, 5, 11, 20, 40, 60 вожњи.

Месечна карта – Месячный проездной билет
Месечна карта са попустом (за ученике и студенте) – Месячный льготный проездной билет

У метроу ћете увек чути:
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция… – Опрезно, затварају се врата. Следећа станица је…

Такси – Такси

Извините, где могу да нађем такси? – Извините, где можно найти такси?
Куда желите да идете? – Куда хотите поехать?
Одвезите ме до… ове адресе, аеродрома, аутобуске станице, железничке станице, хотела – Отвезите меня до этого адреса, аэропорта, станции автобуса, вокзала, гостиницы.
Имате ли пртљаг? – У Вас есть багаж?
Да. Можете ли да ми га понесете? Врло је тежак. – Да. Можете ли мне помочь донести его? Он очень тяжелый.
Ја ћу Вам понети кофер. – Я понесу Ваш чемодан.
Колико кошта вожња до центра града? – Сколько стоит доехать до центра города?
Молим Вас, станите овде. – Пожалуйста, остановитесь здесь.
Можете ли да ме сачекате? – Можете ли подождать меня?

Граматика – Грамматика

Садашње време – Настоящее время

У руском језику постоје два начина да се глаголи мењају у садашњем времену. Сваки глагол припада једној врсти промене. Данас ћемо вам навести по два глагола за обе врсте, који ће вам затребати у превозу и шетњи по граду.

По првој врсти мењају се глаголи ИДТИ (ићи пешака), као и ЕХАТЬ (ићи превозним средством). Ови глаголи користе се када идете у једном, одређеном смеру и у одређеном времену.
По другој врсти мењају се глаголи ХОДИТЬ (ићи пешака), ЕЗДИТЬ (ићи превозним средством). Ови глаголи се користе за кретање тамо и назад или које се понавља, као и за кретање уопштено.

slika3

 

 

 

 

 

 

 

Я иду до остановки автобуса. – Ја идем до аутобуске станице.
Ты идешь домой. – Ти идеш кући

slika4

 

 

 

 

 

 

 

Он в субботу едет в Москву. – Он у суботу иде у Москву.
Мы завтра едем в Белград. – Ми сутра идемо у Београд.

 

slika5

 

 

 

 

 

 

Ты часто ходишь к подруге? – Ти често идеш код другарице?
Они каждую субботу ходят в кино. – Они сваке недеље иду у биоскоп.

 

slika6

 

 

 

 

 

 

Я каждую среду езжу в Москву. – Сваке среде идем у Москву.
Мы всегда летом ездим в Белград. – Ми увек лети идемо у Београд.