Дан реке Саве

follow url СРБИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ХРВАТСКА, СЛОВЕНИЈА – Од када је 1. јун, међународним споразумом 2007. године проглашен за Међународни дан реке Саве, широм Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије слави се овај пролећни дан. Река Сава је једна од најважнијих водених коридора у југоисточном делу Европе. Она повезује 4 земље бивше Југославије. Те четири земље су 3. децембра 2002. године потписале Оквирни споразум за слив реке Саве. Оквирни споразум за слив реке Саве представља израз сагласности држава потписница о сарадњи држава на успостављању међународног режима пловидбе, одрживог управљања водама, заштите од штетног утицаја вода, водног режима и екосистема.

Сава је равничарска река. Kроз Србију je пловна целом својом дужином. Настаје у Словенији спајањем две реке: Саве Долинке и Саве Бохињке. Њена укупна дужина износи 945 километара. Дужина тока Саве кроз Србију износи 206 километара.

Београђани и Шапчани кажу да река Сава у ова два града показује сва своја лица, те се главна прослава организује управо у ова два града.