Основне фразе

Честитамо! Научили сте основна правила читања руског језика! На овом часу ћемо направити велики корак напред и научићемо основне руске фразе и изразе који се користе у свакодневним ситуацијама.

Кренимо од најосновнијег. Када смо сагласни са нечим и у руском и у српском рећићемо http://telegra.ph/Deshevaya-konoplya-kupit-04-10 ДА. Нема разлике и ово нам је врло једноставно да запамтимо.

Када нисмо сагласни, ситуација је слична, али не идентична. На српском http://noaparacollegesd.edu.bd/determined/361.html НЕ, на руском, go site НЕТ.

asdfff

Мóжет быть – можда
Конéчно – наравно (обратите пажњу да ова реч не значи коначно као на српском)
Пожáлуйста – молим
Спаси́бо – хвала
Не за что – нема на чему
Привéт – ћао (али само као поздрав при сусрету)
Покá – ћао (при растанку)
Здрáвствуй – здраво
У руском језику постоји форма „здрáвствуйте“ коју можемо објаснити као „здраво“ када некоме персирате. Врло је уобичајна у руском језику и можете је слободно користити у свим ситуацијама.
Дóброе у́тро – добро јутро
Дóбрый день – добар дан
Дóбрый вéчер – добро вече
До свидáния – довиђења
Спокóйной нóчи – Лаку ноћ
Уви́димся – видимо се
Хорóшего дня – желим ти/Вам пријатан дан
Все в поря́дке – све је у реду
Я соглáсен (согласна) – слажем се
Я не соглáсен (согласна) – не слажем се
Я понима́ю – разумем
Я не понима́ю – не разумем
Я зна́ю – знам
Я не зна́ю – не знам