Доситеј Обрадовић: „Књиге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорце.“

Wikipedia/Public Domain

watch Дивногорск купить кокаин СРБИЈА, БЕОГРАД – На данашњи дан, 24. септембра, 1863. године донесен је закон о оснивању Велике школе у Београду. Велика школа је највиша образовна институција између 1863. године и 1905. године. Ова школа је наставила и реформисала започет рад на Лицеју, дотадашње највише школе у Србији, образованој при крају владавине кнеза Милоша Обреновића.

http://www.derengiewicz.pl/reverse/kupit-domino-nazarovo.html Велика школа је имала  Филозофски, Правни и Технички факултет. Настава је одржавана у најрепрезентативнијој згради, у  Капетан-Мишином здању, коју  је својој отаџбини завештао Миша Анастасијевић. У закону је школа заведена као „научно заведење за више и стручно изображење“, што би значило да је представљала научни завод за више и стручно образовање. Вишом школом су руководили ректор, ког је постављао владар, и Академски савет. Школа је тек доста касније, 1905. године, прерасла у Београдски универзитет.