Слова ь, ъ, ы

Вежбање 3

На овом часу настављамо разговор о словима из руске азбуке која су нова за нас: Как обойти блокировки провайдера ь, ъ, ы.

001Неколико речи о слову ь
Слово ь или меки знак је слово без гласновне вредности. Најчешћа функција меког знака је да умекша претходни глас. Послушајте и приметићете разлику:

мол — моль, цеп — цепь, кон — конь, бит — бить, вес — весь, кров — кровь

Меки знак се пише испред слова и, е, ё, ю, я да би обележио одвојен изговор самогласника (у смислу да се самогласник који се изговара чује јано и гласно).

Послушајте примере: семья́, карье́ра, курьёзный, ружьё, чью, шью, нóчью, чья

Меки знак се не пише после самогласника, после слова й и на почетку речи.
Меки знак има још битних граматичких функција, али о томе ћемо детаљније када савладамо основе руског језика.

002Неколико речи о слову ъ:

Слово ъ (тврди знак) такође нема гласновну вредност и служи да одвоји самогласник од сугласника (самогласник се изговара јасно и гласно). Често се јавља у речима страног порекла.

 

Послушајте: подъём, объявле́ние, инъе́кция, адъюта́нт, объём, подъя́чий, подъе́хать, объедине́ние, объéкт

003Неколико речи о слову ы:

Правилан изговор слова ы можете послушати поново у лекцији 1. Ако Вам је тешко да изговорите овај глас изоловано, покушајте да га изговорити заједно са гласном к. Глас к поставља наш артикулациони апарат у исти положај који је потребан и за изговор гласа ы.

Не постоји реч у руском језику која почиње на ы. Не мешајте га са гласом и, јер су то два различита гласа и често мењају значење. Потрудите се да се глас ы јасно чује при читању.

Послушајте и приметићете разлику:

клик — клык, бить — быть, вить — выть, мило — мыло, пил — пыл

Вежбајмо изговор гласа ы кроз стихове и брзалице!

pumpkin

Мыла Мила мишку мылом,
Мила мыло уронила.
Уронила Мила мыло,
Мишку мылом не домыла. В русском языке, увы,
Не бывает слов на „Ы“.

****

Синичка букву Ы учила,
Но где писать её забыла,
Букву Ы ей надо знать,
Чтобы тыква прочитать.