Курс руског језика – Писмо и изговор

Вежбање 1

                               

Добро дошли на курс руског језика! Трудићемо се да Вам на најједноставнији и најефективнији начин објаснимо основе руског језика. Овај курс намењен је свим узрасним групама које желе да нaуче руски језик од почетног нивоа. У курс су укључене вежбе изговора, објашњења основних граматичких правила и увежбавање комуникације кроз теме из свакодневног живота.

Руско писмо је ћирилично. За разлику од српског језика, латиница није у употреби.

Њихова азбука има 33 слова, од којих 24 су иста као у српском језику. Нова слова за нас су: Ё, Й, Щ, Ъ, Ь, Ы, Э, Ю, Я.

У следећој табели можете видети као се правилно пише и изговара свако слово руске азбуке.

                               

http://www.khanyanjalo.com/untruth/zakladki-geroin-v-chudove.html Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл

Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш

Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

                      

Послушајте неколико пута правилан изговор руских слова и запазићете одређене разлике у односу на српска.

 • А-ананас
 • Б-банан
 • В-виноград
 • Г-грибы
 • Д-дом

 • Е-еда
 • Ё-ёж
 • Ж-жук
 • З-зонт
 • И-игла

 • Й-йогурт
 • К-кошка
 • Л-лист
 • М-мяч
 • Н-ножницы

 • О-облако
 • П-подушка
 • Р-ракета
 • С-солнце
 • Т-торт

 • У-улитка
 • Ф-фотоаппарат
 • Х-хлеб
 • Ц-цветок
 • Ч-часы

 • Ш-шар
 • Щ-щётка
 • Ъ
 • Ы
 • Ь

 • Э-эскимос
 • Ю-юбка
 • Я-яблоко

                         

Првих неколико лекција посветићемо правилном читању. Немојте се обесхрабрити на први поглед компликованим правилима читања. Вежбаћемо корак по корак и врло брзо ћете уживати у читању дела Достојевског или стихова Пушкина и Ахматове у оригиналу.

 

Вежбање 1

У руском језику наглашени слог се чита дуже од ненаглашеног, тако да наглашен самогласник слободно читајте дуже од осталих.

Послушајте и покушајте да поновите: мáма, пáпа, и́мя, óтчество, дáта, странá, нóмер, áдрес, прáво, актри́са, кóфе,сáхар, игрá, судáк, кабáн, фазáн, укрóп.

Вежбање 1

 

Вежбање 2

У руском језику глас О када се не налази под акцентом читамо као А. На пример, реч онá читамо као [анà], реч кóжа читамо [кóжа] – значи О под акцентом је остало О.

Послушајте и покушајте да поновите: Москвá, онá, водá, горá, окнó, закóн, порóк, облакá, Лóндон, добротá, саксофóн, зáмок, кóжа, господá, госпожá, гóрод, пáспорт, мéсто, Росси́я, ту́рок, корóна, молокó.

Вежбање 2

                               

[WpProQuiz 3]