Мини речник ”лажних пријатеља”

Вежбање 4

cover

Сви знамо да постоји речи у руском језику које се читају и пишу  исто или слично као у српском, али имају потпуно другачије значење. Често се у друштву препричавају као догодовштине и шале, али приликом учења руског језика требало би да обратимо посебну пажњу на њих. Ових примера је много, ми ћемо навести само неке од њих. Забавите се!

http://abd.ecreaterz.com/bargain/bzp-eto.html бáнка – тегла

бу́ква – слово

виногрáд – грожђе

враг – непријатељ

врач – лекар

врéдный – штетан

довóльный – задовољан

живóт – стомак

замóк – катанац

зной – жега

иску́сство – уметност

конéчно – наравно

конфéты – бонбоне

крáсный – црвен

лéкция – предавање

люби́ть – волети

мукá – брашно

óбраз – лик

орáть – дерати се

пáлец – прст

печéнье – кекс

прáвый – десни

прикáз – нарађење

речь – говор

слóво – реч

столи́ца – главни град

странá – земља

ту́ча – облак

у́жин – вечера

уку́с – ујед

фами́лия – презиме

храни́ть – чувати

цвет – боја

часть – део

шту́ка – комад