Модерна култура

Почетком 20.века појављује се модерна која се огледа у европеизму, естетизму и индивидуализму. Културан живот је био интезиван и разноврстан и у њему су се испољле оштре поларизације. С једне стране имамо кафанску, боемску стварност, а са друге академску, универзитетску. Кафана је било традиционално место  друштвених окупљања. Што се тиче књижевне модерне можемо издвојити  имена попут Алексе Шантића, Милутина Јакшића, Милорада Митровића, Борисава Станковића, Исидоре Секулић и многи други.

Сликарство доживљава процват.  Важна имена овог периода су Паја Јовановић, Стева Тодорович, Ђорђе Јовановић, Надежда Петровић, Коста Милићевић, Малиша Глишић и многи, многи други.

У музици такође долази до промена. Није сасвим напустила националне елементе, али је отворила врата европским музичким стиловима. Главни представници су Стеван Христић, Петар Коњовић и Милоје Милојевић.

Позоришни живот у овом периоду је изузетно богат. Најпознатији глумци су Пера Добриновић, Илија Станојевић и Добрица Милутиновић.