Учимо да читамо!

02004Посматрајући руску азбуку вероватно сте приметили да постоје три слова која личе на наше слово е (э, е,ё). Хајде да кажемо нешто више о томе.

Слово э читамо исто као наше слово е. Не морате мислити о правилима, просто га увек читајте као е.

 

На пример: э́хо, эпо́ха, эволю́ция, э́пос, , эта́ж,  эпопе́я, электри́чество, эколо́гия, эвакуа́ция, поэ́т, поэ́зия, поэ́ма, поэти́ческий,  дуэ́т, силуэ́т, рэ́кет.

Слово е у руском језику се чита као [је] на почетку речи и после самогласника, а после сугласника као [е] с тим да умекшава претходни сугласник. Не умекшавају се једино слова ш, ж и ц који су у руском језику увек тврди. Све ће Вам бити јасније када послушате примере:

iceеда́, едва́, е́здить, еди́нственный, Ева́нгелие,  Еле́на, Екатери́на, зае́зд, перее́хать, реше́ние, суета́,тре́бование, лень, день, лес, оле́нь, пре́лесть, треск

Слово ё је увек под акцентом и читамо га као [јо] на почетку речи и после самогласника.

У позицији после сугласника читао се о и умекшава сугласник који се налази испред њега.

Послушајтеактёр, ёж, берёза, всё, ёлка, лёгкий, лёд, орёл, осёл, пёс, полёт, приём, съёмка, телёнок, тёмный, шофёр, чёрточка.

Желели бисмо да напоменемо да се слово ё најчеше обележава само у уџбеницима за учење језика и да се често  пише само е, али и даље се чита према горе наведеним правилима. Иако Вам се то сада чини збуњујуће, нема разлога за бригу, врло брзо се развија осећај где се налази е, а где ё. У крајњем случају нема много речи у којима се налази слово ё и после одређеног времена сами ћете лако препознавати те речи. Ипак, ова правила би било пожељно савладити јер постоје примери где у зависности да ли читамо у речи е или ё мења значење читаве речи. Примера ради, ако кажемо Посмотри на небо значи погледај у небо, а ако кажемо Посмотри на нёбо значи погледај непце.

borsНа овом часу упознаћемо Вас са још једним словом које не постоји у српском језику. У питању је слово щ. Ово слово се чита као дуго меко ш.

Послушајтевещь, щука, щи, клещ, роща, щит, борщ, ще́дрость, щёки, щель, щено́к.